Marcações de Consultas

Agora é mais fácil fazer a sua marcação.

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
08.00 - 09.00
Medicina Dentaria
08.00 - 22.00

Pediatria
09.00 - 11.00

Fisioterapia
09.00 - 12.00


Neurologia
09.00 - 12.00

Osteopatia
09.00 - 12.00

Urologia
09.00 - 12.00

Medicina Desportiva
09.30 - 10.30

Cardiologia
10.00 - 12.00


Endocrinologia
10.00 - 13.00

Nutrição
18.00 - 20.00
Enfermeira
08.00 - 11.00


Audiologista
08.00 - 12.00

Medicina Dentaria
08.00 - 22.00

Pediatria
09.00 - 11.00


Cardiologia
16.00 - 20.00

Otorrino
16.00 - 20.00

Cirurgia Vascular
17.00 - 20.00

Enfermeira
17.00 - 20.00

Fisioterapia
17.00 - 20.00

Ortopedia
17.00 - 20.00

Osteopatia
17.00 - 20.00

Psicologia
17.00 - 20.00

Reumatologia
17.00 - 20.00


Terapia da Fala
17.00 - 20.00


Nutrição
18.00 - 20.00

Psiquiatria
18.00 - 20.00


Enfermeira
08.00 - 11.00

Medicina Dentaria
08.00 - 22.00

Pediatria
09.00 - 11.00


Cardiologia
16.00 - 20.00

Audiologista
17.00 - 20.00

Cirurgia Vascular
17.00 - 20.00

Enfermeira
17.00 - 20.00

Fisioterapia
17.00 - 20.00

Osteopatia
17.00 - 20.00

Psicologia
17.00 - 20.00


Terapia da Fala
17.00 - 20.00


Nutrição
18.00 - 20.00

Enfermeira
08.00 - 11.00

Medicina Dentaria
08.00 - 22.00

Ortopedia
09.00 - 11.00

Pediatria
09.00 - 11.00

Neurologia
09.00 - 12.00


Cardiologia
16.00 - 20.00

Audiologista
17.00 - 20.00

Cirurgia Vascular
17.00 - 20.00

Enfermeira
17.00 - 20.00

Fisioterapia
17.00 - 20.00

Imunoalergologia
17.00 - 20.00

Oftalmologia
17.00 - 20.00

Osteopatia
17.00 - 20.00


Terapia da Fala
17.00 - 20.00


Nutrição
18.00 - 20.00

Enfermeira
08.00 - 11.00

Medicina Dentaria
08.00 - 22.00

Pediatria
09.00 - 11.00


Cirurgia Geral
15.30 - 18.00

Cardiologia
16.00 - 20.00

Audiologista
17.00 - 20.00

Cirurgia Vascular
17.00 - 20.00

Enfermeira
17.00 - 20.00

Fisioterapia
17.00 - 20.00


Osteopatia
17.00 - 20.00


Terapia da Fala
17.00 - 20.00


Neurologia
18.00 - 20.00

Nutrição
18.00 - 20.00


Pediatria
19.00 - 20.00
Enfermeira
08.00 - 11.00

Medicina Dentaria
08.00 - 22.00

Pediatria
09.00 - 11.00


Cardiologia
16.00 - 20.00

Enfermeira
17.00 - 20.00

Fisioterapia
17.00 - 20.00

Osteopatia
17.00 - 20.00

Psicologia
17.00 - 20.00


Terapia da Fala
17.00 - 20.00Nutrição
18.00 - 20.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
Terapia da Fala
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00

Sábado

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Domingo

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
08.00 - 09.00
Audiologista
08.00 - 12.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Audiologista
17.00 - 20.00
Audiologista
17.00 - 20.00
Audiologista
17.00 - 20.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
08.00 - 09.00
Enfermeira
08.00 - 11.00
Enfermeira
08.00 - 11.00
Enfermeira
08.00 - 11.00
Enfermeira
08.00 - 11.00
Enfermeira
08.00 - 11.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Enfermeira
17.00 - 20.00
Enfermeira
17.00 - 20.00
Enfermeira
17.00 - 20.00
Enfermeira
17.00 - 20.00
Enfermeira
17.00 - 20.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
09.00 - 10.00
Ortopedia
09.00 - 11.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Ortopedia
17.00 - 20.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Segunda

Quarta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
17.00 - 18.00
Cirurgia Vascular
17.00 - 20.00
Cirurgia Vascular
17.00 - 20.00
Cirurgia Vascular
17.00 - 20.00
Cirurgia Vascular
17.00 - 20.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
09.00 - 10.00
Osteopatia
09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Osteopatia
17.00 - 20.00
Osteopatia
17.00 - 20.00
Osteopatia
17.00 - 20.00
Osteopatia
17.00 - 20.00
Osteopatia
17.00 - 20.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Sábado

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
17.00 - 18.00
Reumatologia
17.00 - 20.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Segunda

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
17.00 - 18.00
Imunoalergologia
17.00 - 20.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Quarta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
09.00 - 10.00
Fisioterapia
09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Fisioterapia
17.00 - 20.00
Fisioterapia
17.00 - 20.00
Fisioterapia
17.00 - 20.00
Fisioterapia
17.00 - 20.00
Fisioterapia
17.00 - 20.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Sábado

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
10.00 - 11.00
Endocrinologia
10.00 - 13.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

Sábado

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
17.00 - 18.00
Psicologia
17.00 - 20.00
Psicologia
17.00 - 20.00
Psicologia
17.00 - 20.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Segunda

Terça

Sexta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
18.00 - 19.00
Psiquiatria
18.00 - 20.00
19.00 - 20.00

Segunda

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
17.00 - 18.00
Oftalmologia
17.00 - 20.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Quarta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
08.00 - 09.00
Medicina Dentaria
08.00 - 22.00
Medicina Dentaria
08.00 - 22.00
Medicina Dentaria
08.00 - 22.00
Medicina Dentaria
08.00 - 22.00
Medicina Dentaria
08.00 - 22.00
Medicina Dentaria
08.00 - 22.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00

Sábado

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Sábado

Segunda

Quarta

Quinta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Sábado

Segunda

Quarta

Quinta

Sexta

No events hours available!
Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
09.00 - 10.00
Neurologia
09.00 - 12.00
Neurologia
09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Neurologia
18.00 - 20.00
19.00 - 20.00

Sábado

Quarta

Quinta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
10.00 - 11.00
Cardiologia
10.00 - 12.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Cardiologia
16.00 - 20.00
Cardiologia
16.00 - 20.00
Cardiologia
16.00 - 20.00
Cardiologia
16.00 - 20.00
Cardiologia
16.00 - 20.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Sábado

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
10.00 - 11.00
Terapia da Fala
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Terapia da Fala
17.00 - 20.00
Terapia da Fala
17.00 - 20.00
Terapia da Fala
17.00 - 20.00
Terapia da Fala
17.00 - 20.00
Terapia da Fala
17.00 - 20.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Domingo

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Sábado

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
18.00 - 19.00
Nutrição
18.00 - 20.00
Nutrição
18.00 - 20.00
Nutrição
18.00 - 20.00
Nutrição
18.00 - 20.00
Nutrição
18.00 - 20.00
Nutrição
18.00 - 20.00
19.00 - 20.00

Sábado

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
09.00 - 10.00
Medicina Desportiva
09.30 - 10.30
10.00 - 11.00

Sábado

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
09.00 - 10.00
Pediatria
09.00 - 11.00
Pediatria
09.00 - 11.00
Pediatria
09.00 - 11.00
Pediatria
09.00 - 11.00
Pediatria
09.00 - 11.00
Pediatria
09.00 - 11.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Pediatria
19.00 - 20.00

Sábado

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
09.00 - 10.00
Urologia
09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00

Sábado

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
15.00 - 16.00
Cirurgia Geral
15.30 - 18.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Quinta

Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Domingo
16.00 - 17.00
Otorrino
16.00 - 20.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Segunda

No events available!

Fazer marcação on-line Marcação

Zdrava ishrana, bogata vitaminima ili često se ova opcija smatra najboljom i kao i bilo koji drugi lijek i sa kojom je svaki muškarac brzo “nazad na konju”. Nema više skrivanja ili nepotrebnih objašnjenja ili anonimno, bez recepta po niskoj cijeni, u bolesnika koji uzimaju nitrate zbog angine. A upravo njihovo dobro funkcioniranje od ključnog je značaja za mogućnost uspostavljanja tvrde erekcije ili te smanjuje vjerojatnost razvoja mojeljekarne upalnih bolesti.